Medicinos fizikos studijų programos planas

Medicinos fizika (studijų programa).    Kreditų sk.: 120
 

1 semestras

Sando
kodas

Dalyko pavadinimas

Kred.
sk.

Val.
sk.

Ats.
form.1

Dėst.
kalba2

Stud. prog. dalis3

Privalomieji dalykai

30

 
  Jonizuojančioji spinduliuotė, jos sąveika su biologiniais objektais

5

64

E

P. k. s.

  Radiobiologija ir patologija

5

64

E

P. k. s.

  Statistiniai metodai medicinoje ir matematinis modeliavimas

5

64

E

P. k. s.

  Vaizdinimo metodai medicinoje I/II d.

9

144

E

P. k. s.

  Žmogaus fiziologijos ir anatomijos pagrindai

6

104

E

P. k. s.

Iš viso 1 semestre:

30

 
 

2 semestras

Sando
kodas

Dalyko pavadinimas

Kred.
sk.

Val.
sk.

Ats.
form.1

Dėst.
kalba2

Stud. prog. dalis3

Privalomieji dalykai

25

 
  Bioetikos, kokybės užtikrinimo ir kontrolės principai medicinoje

6

104

E

P. k. s.

  Mokslo tiriamojo darbo rengimas

9

6

E

P. k. s.

  Radiacinė ir biologinė sauga

5

80

E

P. k. s.

  Taikomoji nejonizuojančiosios spinduliuotės fizika

5

64

E

P. k. s.

Pasirenkamieji dalykai

5

  Ultragarso taikymai medicinoje

4.5

64

E

P. k. s.

Iš viso 2 semestre:

30

 
 

3 semestras

Sando
kodas

Dalyko pavadinimas

Kred.
sk.

Val.
sk.

Ats.
form.1

Dėst.
kalba2

Stud. prog. dalis3

Privalomieji dalykai

30

 
  Branduolinė medicina ir molekulinis vaizdinimas

5

64

E

P. k. s.

  Mokslo tiriamasis darbas ir mokslo tiriamoji praktika

5

6

E

P. k. s.

  Spindulinė terapija. Dozimetrija

7

112

E

P. k. s.

  Taikomoji radionuklidų fizika

6

80

E

P. k. s.

  Vaizdinimo metodai medicinoje II/II d.

7

112

E

P. k. s.

Iš viso 3 semestre:

30

 
 

4 semestras

Sando
kodas

Dalyko pavadinimas

Kred.
sk.

Val.
sk.

Ats.
form.1

Dėst.
kalba2

Stud. prog. dalis3

Privalomieji dalykai

30

 
  Magistro baigiamasis darbas (kryptis: Medicinos fizika)

25

12

E

 

P. k. s.

  Nanomedicinos pagrindai

5

64

E

 

P. k. s.

Iš viso 4 semestre:

30

 

1 Atsiskaitymo forma: E-egzaminas

2 Dėstymo kalba: nurodoma tik tuo atveju, jei dėstoma ne lietuvių kalba

3 Lavinimo lygis: P.k.s. – pagrindinės krypties studijos

 


Renginių kalendorius

October 2021
MTWTFSS
« Sep   Nov »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informacija

Konferencija