Laboratoriniai darbai

VUOI Biomedicininės fizikos laboratorijoje galima atlikti tokius laboratorinius darbus:
  • Audinių fluorescencinių savybių tyrimas
  • Biologinių objektų vaizdinimas
  • Kinetinė biomolekulių spektroskopija
  • Dvifotonė sensibilizacija
  • Fotosensibilizatorių fotostabilumo tyrimas
  • Fotosensibilizuota navikų terapija ir navikų vaizdinimas
  • Giluminė fluorescencinė diagnostika
  • Nanoobjektų tyrimas atomo jėgos mikroskopu
Atliekant šiuos laboratorinius darbus susipažįstama su modernia aparatūra (fluorescencijos bei sugerties spektrometrais, fluorescenciniu, konfokaliniu bei skenuojnčio zondo mikroskopais bei lazerinais šviesos šaltiniais) bei išmokstama naudotis šia aparatūra.

Audinių fluorescencinių savybių tyrimas

Darbo tikslas – fluorescenciniais metodais ištirti biologinių audinių fluoroforinę sudėtį bei nustatyti žadinimo bangos ilgius taikytinus audinių optinei diagnostikai.

Laboratorinio darbo metu registruojami įvairių audinių ex vivo bei in vivo fluorescencijos bei fluorescencijos žadinio spektrai. Matavimai atliekami fluorimetru Varian Cary Eclipse.
Laboratorinis darbas susideda iš keturių etapų – tai preparatų paruošimo, preparatų fluorescencijos bei fluorescencijos spektrų registravimo, žadinimo – emisijos matricų sudarymo
bei fluorescencijos spektrų in vivo tyrimo.
Pilną aprašymą rasite čia:

Biologinių objektų vaizdinimas

Darbo tikslas – išmokti konfokalinės mikroskopijos bei kitais fluorescenciniais metodais atlikti audinių, ląstelių ir jų sudedamųjų dalių vaizdinimą.

Laboratorinio darbo metu, vaizdinant ląsteles bei audinių pjūvius naudojamas konfokalinis mikroskopas Nikon Eclipse EZ-C1 arba fluorescencinis mikroskopas Nikon Eclipse e400.

Laboratorinis darbas susideda iš kelių etapų – preparatų paruošimo, preparatų dažymo, fluorescencijos vaizdinimo, fluorescencinės diagnostikos sistemos konstravimo ir tyrimo.
Pilną aprašymą rasite čia

Kinetinė biomolekulių spektroskopija

Darbo tikslas – išmatuoti BSA (jaučio serumo albumino) ir GFP (žaliai fluorescuojančio baltymo) baltymų fluorescencijos gyvavimo trukmes, nustatyti bei palyginti baltymų sukimosi relaksacijos laikus įvairaus klampumo terpėse. Pagal GFP sukimosi relaksacijos greitį apskaičiuoti tirpalo klampumą.

Šio laboratorinio darbo metu naudojamas sugerties spektrometras Carry 50 (Varian, Australija), fluorimetras Carry Eclipse (Varian, Australija) ir fluorimetras su laikine skyra FL920 (Edinburgh Instruments, Škotija).

Darbas sudarytas iš šių etapų – tirpalų paruošimas, nuostoviosios sugerties ir fluorescencijos spektrų matavimas, fluorescencijos poliarizacijos laipsnio matavimas, fluorimetro laikinės skyros matavimas, tiriamų tirpalų fluorescencijos gyvavimo trukmių matavimas; tiriamų tirpalų fluorescencijos anizotropijos gyvavimo trukmių matavimas.

Pilną aprašymą raste čia

Dvifotonė sensibilizacija

Darbo tikslas – ištirti fotosensibilizatorių inicijuotos fluorescencijos erdvinį pasiskirstymą, esant sklaidančiai terpei ir be jos, žadinant fotosensibilizatorius vienfotoniškai ir dvifotoniškai.

Šio laboratorinio darbo metu naudojamas sugerties spektrometras Carry 50 (Varian, Australija), fluorimetras Carry Eclipse (Varian, Australija), puslaidininkiniai lazeriai, femtosekundinis Titano safyro lazeris ir kt.

Laboratorinis darbas susideda iš kelių etapų – fotosensibilizatorių sugerties ir fluorescensijos spektrų matavimų, fotosensibilizatorių fluorescencijos intensyvumo pasiskirstymo, išilgai 5 cm kiuvetės matavimų, esant vienfotoniam žadinimui, sklaidančios terpės įtakos fotosensibilizatoriaus žadinimo efektyvumui matavimų esant vienfotoniam žadinimui, Ti:Sa emituotos šviesos sklaidos matavimų, fluorescensijos, sužadintos dvifotoniškai,matavimų.

Pilną aprašymą rasite čia

Fotosensibilizatorių fotostabilumo tyrimas

Darbo tikslas – susintetinti skirtingo dydžio puslaidininkinius CdSe kvantinius taškus ir ištirti jų fotostabilumą. Palyginti CdSe kvantinių taškų fotostabilumą su fotosensibilizatorių fotostabilumu.

Šio laboratorinio darbo metu CdSe kvantinių taškų bei sensibilizatorių fluorescencijos spektrai registruojami Perkin Elmer LS50B fluorimetru arba Cary Eclipse spektrofluorimetru, fotosensibilizatorių fotostabilumo tyrimas atliekamas naudojant UV/VIS lempą arba diodinius lazerius.

Laboratorinis darbas susideda iš šių etapų – CdSe kvantinių taškų sintezė, Sugerties bei fotoliuminescencijos spektrų matavimo, fotostabilumo tyrimo.

Pilną aprašymą rasite čia

Fotosensibilizuota navikų terapija ir navikų vaizdinimas

Darbo tikslas – ištirti fotodensibilizatorių tinkamumą fotosensibilizuotoje diagnostikoje ir fotodinaminėje terapijoje.

Atliekant laboratornį darbą, tiriamų bandinių sugerties  ir fluorescensijos spektrai registruojami Varian 50 Scan UV-Visible spektrofotometru ir Cary Eclipse fluorescencijos spektrofotometru, singletinio deguonies fluorescensijos spektrai matuojami FS920  fluorescensijos spektrofotometru. Vaizdinimas atliekamas naudojant CCD kamerą.

Laboratorinis darbas susideda iš šių etapų – fotosensibilizatorių sugerties ir fluorescensijos spektrų matavimų, fotosensibilizatorių  fluorescencijos žadinimo spektrų matavimų, singletinio deguonies fluorescensijos matavimų, fotosensibilizatoriaus fluorescensijos pasiskirstymo tyrimų.

Pilną aprašymą rasite čia

Giluminė fluorescencinė diagnostika

Darbo tikslas – išsiaiškinti fluorescencijos registravimo dėsningumus iš gilesnių sklaidančiosios aplinkos sluoksnių kas sudarytų prielaidas fluorescencijos iš fiksuotame gylyje esančių objektų registravimui.

Laboratoriniame darbe giluminė fluorescencija registruojama MD (multidistance) tipo šviesolaine fluorescencijos registravimo sistema. Šią sistemą sudaro šviesos šaltinis fluorescuojančių objektų žadinimui, žadinimo – surinkimo sistema bei detektorius.

Laboratorinis darbas susideda iš tiriamųjų medžiagų paruošimo, įrangos sujungimo bei suderinimo, fluorescencijos spektrų patavimo bei guluminės fluorescencijos tyrimų.

Pilną aprašymą rasite čia

Nanoobjektų tyrimas atomo jėgos mikroskopu

Darbo tikslas – nustatyti mezo-tetra(n-sulfonatofenil)porfirino (TPPSn) molekulių su skirtingu SO3- grupių skaičiumi formuojamų savitvarkių nanodarinių – J-agregatų struktūrą. Nustatyti šių agregatų topografijos skirtumus ant įvairių paviršių.

Šio laboratorinio darbo metu bus naudojamas Veeco inc. (JAV) gamybos atomo jėgos mikroskopas „INNOVA“ bei sugerties spektrometras Carry 50 (Varian, Australija).

Laboratorinis darbas susideda iš tirpalų paruošimo, sugerties spektrų matavimo, bandinių paruošimo, bandinių topografijos matavimo, paviršiaus modifikavimo jėgos nanolitografijos metodu.

Pilną aprašymą rasite čia

Renginių kalendorius

May 2022
MTWTFSS
« Apr   Jun »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Informacija

Konferencija