Prof. Ričardo Rotomskio gyvenimo aprašymas

 
Išsilavinimas:

1976 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, suteikta fiziko-fizikos dėstytojo kvalifikacija.

1985 m. Maskvos valstybiniame universitete apginta daktaro disertacija “Žadinimo energijos pernešimo šviesą sugeriančiais pigmentais ir jos pagavimo reakciniuose centruose tyrimai lazerinės pikosekundinės spektroskopijos metodais”. Mokslo laipsnis: fizikos-matematikos mokslų (biofizikos) daktaras (Lietuvoje nostrifikuotas 1993 m.).

 

Pedagoginiai vardai:

1998 m. suteiktas VU docento vardas.

2000 m. suteiktas VU profesoriaus vardas.

 

Mokslinio-pedagoginio darbo patirtis:

1976-1979 m. VU Fizikos fakulteto Kietojo kūno elektronikos katedros vyr. laborantas.

1979-1981 m.VU Fizikos fakulteto Kietojo kūno elektronikos katedros vyr. inžinierius.

1982-1984 m.VU Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros jaun.mokslo darbuotojas.

1982-1984 m. Maskvos Lomonosovo universitetas, Biologijos fakultetas, Biofizikos katedros aspirantas.

1984-1999 m. VU Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros vyr. mokslo darbuotojas. 1988-1989 m. Leideno universiteto (Nyderlandai) Hiuigenso laboratorijos Fotosintezės skyrius mokslininkas- stažuotojas.

1993 m. Šiaurės Rytų Velso instituto Fotofizikinių vyksmų laboratorijos (Didžioji Britanija) mokslininkas- stažuotojas.

1993-1998 m. VU Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros docentas.

1995 m. Padujos, Milano (Italija) universitetų ir Aleno aukštosios technikos mokyklos (Vokietija) vizituojantis dėstytojas. Stažuotė pagal Europos TEMPUS programą.

1996 m. Optoelektronikos fakulteto Aleno (Vokietija) aukštosios mokyklos  mokslininkas tyrėjas. Darbas pagal Lietuvos-Vokietijos bendradarbiavimo projektą.

nuo 1999 m. VU Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedros profesorius.

2004-2008 m. VU Onkologijos instituto laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

2008-2010 m. VU Onkologijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai.

nuo 2010 m. VU Onkologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Biomedicininės fizikos laboratorijos vedėjas.

 

Vadovavimas ir dalyvavimas projektuose:

1994-2000 m. VMSF mokslo programos “Lazerinė sensibilizacija navikų terapijoje” fotofizikinės dalies vadovas.

1998-1999 m. VMSF projekto “Sinergetiniai procesai kombinuotoje navikų terapijoje” (vykdyto Vilniaus universiteto Kvantinės elektronikos katedros ir Lietuvos onkologijos centro) vadovas.

2000-2001 m. VMSF projekto ”Biopigmentų ir fluorescencinio žymeklio kompleksų spektroskopija” vadovas.

2000-2004 m. VMSF mokslo programos “Šviesa biomedicinoje: diagnostika ir terapija” potemės “Mokslinės-metodinės medžiagos ruošimas” vadovas.

2001-2003 m. VMSF kompleksinės programos  „Širdies laidžiosios sistemos vizualizacija (vaizdinimas) fluorescencinės spektroskopijos metodu“ atsakingas vykdytojas.

2002-2004 m. VMSF kompleksinės programos „Savitvarkių nanodarinių erdvinės struktūros tyrimai“ atsakingas vykdytojas.

2002 m. Europos Sąjungos Leonardo Da Vinčio programos bandomojo projekto “Dėstytojų tobulinimasis: biomedicininė fizika profesiniame rengime” vadovas.

2004-2007 m. Europos Komisijos Leonardo Da Vinčio fondo bandomojo projekto “Skaitmeninis kompendiumas: nauja mokymo forma” koordinatorius.

2005 m. VMSF projekto ”Fotosensibilizatoriaus selektyvaus kaupimosi uždegiminiame sanaryje tyrimai” vykdytojas.

2005-2007 m. ESF projekto pagal 2.5 priemonę “Biofizika: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų kokybės gerinimui” fizikos fakultete vykdomos dalies projekto koordinatorius.

2006-2008 m. ESF projekto pagal 1.5 priemonę „Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras“ projekto vadovas.

2006-2008 m. ESF projekto pagal 2.5 priemonę „Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija“ vadovas.

2008-2010 m. Norway grants projekto „Daugiafunkcinės nanodalelės-specifinei neinvaziniai ankstyvojo vėžio diagnostikai ir gydymui“ projekto vadovas.

2008-2012 m. projekto „EUROpean network of trans-national collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine“ (7 BP –ERA-NET iniciatyva: Europinis nanomedicinos srities daugiašalių bendrų mokslinių tyrimų projektų tinklas nanomedicinos srityje „EuroNanoMed“) vadovas-koordinatorius.

2007-2009 m. VMSF Aukštųjų technologijų projekto „Širdies struktūrų regeneracijos modelių kūrimas, naudojant kamieninės ir specializuotas ląsteles bei biologinius audinius“ VU vykdomos projekto dalies  atsakingas vykdytojas.

nuo 2009 m. LMS projektų “Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje” vadovas:

2009-2011 m. Kvantinių taškų panaudojimas fotosensibilizuotoje navikų terapijoje“. (Stažuotoja mokslininkė dr. J.Valančiūnaitė).

2010-2012 m. Aukso nanodalelės optinei biopsijai ir fototerminiam poveikiui”. (Stažuotoja mokslininkė dr. R. Jarmalavičienė).

2010-2012 m. “Daugiafunkcinio kvantinio taško sintezė: biologiškai aktyvių molekulių prijungimas prie kvantinių taškų” (Stažuotoja mokslininkė dr. R. Araminaitė).

2012-2014 m. Kamieninių ir vėžio ląstelių sąsajų tyrimai: tikslinis nanodalelių pristatymas į naviką“ (Stažuotojas mokslininkas Dr. V. Kašėta).

2010–2011 m. Nacionalinės mokslo programos Lėtinės neinfekcinės ligos projekto „Vėžio kamieninių ląstelių žymenys neinvazinei optinei diagnostikai ir gydymo taktikos parinkimui“. Nr.LIG-10046 Projekto vadovas.

2011 m.– ES Struktūrinių fondų projekto „I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)“ sutartį Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005/ParS-13700-1556, Biofizikos magistrinių studijų projekto vadovas.

 

Metodinis ir pedagoginis darbas:

Pagrindinių studijų studentams skaito “Biofizikinių technologijų”, “Biomolekulių ir membranų fizikos” kursą. Magistrinių biofizikos studijų studentams skaito “Fotobiologijos”, “Biofizikinių nanotechnologijų” kursus.

Fizikos, Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetų bakalaurinių ir magistrinių studijų studentams dėstomi kursai: „Biofotonika“, „Fotobiologija“, „Lazerių biomedicininiai taikymai“, „Lazerių taikymas biologijoje ir medicinoje“, „Biofizikinės technologijos“, „Biologinių objektų tyrimo metodai“, „Biofizikinės nanotechnologijos“, „Įvadas į nanomediciną“. Taip pat skaitomi kursai Fizikos,Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetų doktorantams.

 

Mokslinės publikacijos. Per 300 mokslinių publikacijų (nuo 1990 ISI instituto duomenų bazėje per 70), 2 monografijų, 1 vadovėlio, 7 mokomųjų knygų ir 2 mokomųjų-metodinių priemonių bendraautorius.

 

Kita mokslinė, pedagoginė ir švietėjiška veikla:  

Publikacijos, brošiūros, informacinė ir metodinė medžiaga, ekspertinės ataskaitos. 

 1. Rotomskis R. Įvadas į nanomediciną (priedas). Lietuvos nacionalinė technologijų platforma nanomedicina. Inovatyvios biomedicininės nanotechnologijos sveikatos apsaugai. Lietuvos NTP nanomedicinos srityje vizijos matmenys. 2008, Vilnius. P. 1-35.
 2. Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkursas. 2008 m. Geriausių projektų sąvadas. Biomedicinos fizika įvairiuose profesinio mokymo lygiuose: nuotolinio mokymo link. Leidinys, p. 28.
 3. Europos Komisijos Leonardo Da Vinčio fondo bandomojo projekto “ Nauja nuotolinio mokymo forma: skaitmeninis kompendiumas” leidinys. Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
 4. Inovatyvios technologijos sveikatos priežiūros specialistų profesiniam tobulėjimui. Tarptautinės konferencijos skirtos Leonardo Da Vinčio programos bandomojo projekto Nr. LT/04/B/F/PP/171018 „Nauja nuotolinio mokymo forma/; skaitmeninis kompendiumas“ sklaidai, įvykusios Vilniaus  kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete 2007 m. kovo 26-27 d., medžiaga.
 5. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.) Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.) Strazdaitė V., Venius J., Žurauskas E., Bagdonas S., Rotomskis R. Žmogaus širdies audinių baltyminės sudėties tyrimai elektroforezės ir fluorescencinės spektroskopijos metodais. 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas Lietuvos ateitis“ medžiaga. VGTU: „Technika“, 2006. p. 90-98.
 6. R.Rotomskis, S. Bagdonas. Digital compendium: innovative learning materials for remote tutoring. Proceedings of 4th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications, Košice, Slovak Respublic, September 13-14, 2005, 417-419.

 

Mokslo populiarinimas:

 1. D. Sabonis, R. Rotomskis. Ką žada mums aukso nanoklasteriai?//Mokslas ir gyvenimas. 2012. Nr. 4, p. 38-40
 2. K.P. Valuckas, R. Rotomskis. Apvalaus stalo diskusija žiniasklaidai.//Onkologo puslapiai. 2012. Nr. 35, p. 3
 3. K.P. Valuckas, J. Didžiapetrienė, R. Rotomskis. Naujos tendencijos onkologijoje.// Mokslas ir technika. 2011. Nr. 12, p. 14-15.
 4. R. Kubiliūtė, J. Valančiūnaitė, V. Poderys, A. Skripka, G. Dauderis, R. Rotomskis. Unikalus VUOI jaunųjų mokslininkų projektas.// Mokslas ir technika.  2011. Nr. 11, p. 30-31
 5. V. Atkočius, E. Janulionis, J. Didžiapetrienė, K. Sužiedėlis, R. Rotomskis. Baigiamasis tarptautinės akreditacijos procesas.// Onkologo puslapiai. 2011. Nr. 34, p. 4.
 6. R. Rotomskis, R. Baumgartener.  Biomedicinos fizikų projektas apteko tarp geriausių.// Onkologo puslapiai. 2008. Nr. 22, p.3.
 7. R. Rotomskis. Šviesa prieš vėžį. //Spectrum (Vilniaus universiteto žurnalas). 2004, Nr. 1, p.18-20.
 8. Rotomskis R. „Nanomedicina: biologiniai nanorobotai, dirbtiniai eritrocitai ir kvantiniai taškai“. Mokslo festivalis „Erdvėlaivis – žemė“, 2005.
 9. R. Rotomskis, V. Smilgevičius.//Mokslas ir gyvenimas. 2001. Nr. 3, p. 24-26.
 10. R. Rotomskis, H. Vaitkevičius, P. Kietis. Biofizikinė studijos ir mokslas VU Fizikos fakultete.// Mokslas ir gyvenimas. 2001. Nr. 3, p. 26-29.
 11. G. Streckytė, R. Rotomskis. Fotosensibilizuotoji navikų terapija: mitas ar tikrovė?// Mokslas ir gyvenimas. 2001. Nr. 6, p. 22-26.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla:

1)        Lietuvos nacionalinės technologinės platformos nanomedicina Tarybos  pirmininkas.   (Lietuvos nanomedicinos platformos vizijos, strateginio tyrimų plano ir galimybių studijos ruošimas).

2)        Švietimo ir Mokslo ministerijos paskirtas atstovauti Lietuvą Europos technologinėje platformoje Nanomedicina. (MIROR grupės narys).

3)        Švietimo ir mokslo ministerijos, Singapūro Mokslo fondo programų ir Studijų kokybės ir vertinimo centro, Lietuvos Mokslo Tarybos ekspertas.

4)        Nuo 1987 m. Europos Fotobiologų draugijos narys; 1991- 2003 m. – Europos Fotobiologų draugijos kuratorius Lietuvai, 2001-2003 m. Europos Fotobiologų draugijos tarybos narys, atsakingas už Rytų Europą.

Apdovanojimai:

T.Maimano premija už bendrą fizikų ir onkologų darbą „Lazeris, gamaspinduliai ir chemoterapija gydant sensibilizuotus porfirinais piktybinius navikus“ įteikta 1993 m. Los Andžele (JAV) vykusiame Biomedicinos optikos simpoziume.

DAAD stipendija vykdyti mokslinį darbą Vokietijoje (1995 m.).

Lietuvos mokslo premija, gauta už naujo vėžio gydymo metodo – fotodinaminės navikų terapijos krypties darbų ciklą. 2002 m.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos paskatinamoji premija už vadovėlį „Biomedicinos fizika kolegijų studentams“  (2004 m. birželio 29 d. Nr. 815).

Padėkos sertifikatas už straipsnių „ACS“ grupės žurnaluose recenzavimą (2011 m.).

 

 

Renginių kalendorius

June 2022
MTWTFSS
« May   Jul »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Informacija

Konferencija